Vyberte stránku

MI ESTATE
PENZIJNÍ FOND

Úspěšně řešíme problematiku věcných břemen, zástavních práv, exekučně zatížených nemovitostí, soudních sporů mezi spoluvlastníky a mnoho dalších.

Investujte s námi

Nabízíme investice do nemovitostí pro rodinné příslušníky, pro zaměstnance společnosti MI Estate, se kterou jsme velmi úzce spjati. Dále s námi také mohou investovat subjekty, či lidé, kteří s námi spolupracují, ať už se jedná o advokáty, jiné investory, nebo klienty.

Máme za to, že naše obchodní strategie a vize je velmi unikátní a nadále ji chceme udržovat i prostřednictvím potenciálních investorů, jenž nám budou důvěřovat a ocení stabilitu naší stále se rozrůstající společnosti.

O nás

Společnost MI Estate penzijní s.r.o. byla založena v roce 2022 a jedná se o nového hráče na trhu obchodování s nemovitostmi, převážně pak se spoluvlastnickými podíly.

Investiční strategií naší společnosti je nákup a prodej spoluvlastnických podílů na nemovitostech různých typů, přičemž důraz je kladen na ustálený výnos a velkou úroveň zajištění investovaných financí.

V rámci našich podnikatelských aktivit využíváme zejména dlouholeté zkušenosti a schopnosti členů našeho týmu, jenž se skládá z odborníků na obchodování s nemovitostmi. Spolupracujeme také s řadou externích specialistů na danou problematiku.

Díky našim zkušenostem dosahujeme pozitivních výsledků a naše portfolio se rychle rozrůstá.

V našem týmu jsou lidé v úzkém kruhu společnosti MI Estate, která nám umožnila založit společnost MI Estate penzijní.

Jsme první společnost tohoto typu, která umožní investovat do nemovitostí, ať už našim blízkým, tak dalším spolupracovníkům společnosti MI Estate.

Služby

Soudní spory

Vlastníte podíl na nemovitosti a se spoluvlastníky řešíte soudní spor, který se táhne a vás už to unavuje? I takový podíl můžeme odkoupit a do soudního řízení pak vstoupit místo vás.

Spoluvlastnictví

Nechcete setrvat ve spoluvlastnictví, protože nemovitost neužíváte, nebo vám není umožněno ji užívat? Nabídněte nám ji, my ji od vás koupíme a budete mít o starost méně.

Exekuce

Máte podíl na nemovitosti, kterou neužíváte a jste zatíženi exekucí? I v takovém případě od vás můžeme podíl odkoupit a vyplatit vám exekuci.

Kontakty

Matěj Kajuk

JUDr. Jaromír Štůsek, LL.M., Ph.D

4 + 6 =

MI Estate penzijní s.r.o.

Na Pankráci 60, 140 00 Praha 4
IČO: 17651816